Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej dentismed.pl

  1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest DentisMED , ul.Jana Kazimierza 12, 01-248 Warszawa NIP 7121566862.

DentisMED przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług.

Cel przetwarzania:
– świadczenie usług
– wystawianie faktur
– wystawianie recept
– kontakt z pacjentem
– zapewnienie pacjentowi informacji na temat wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o zarezerwowaniu terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zbliżającym się terminie wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty, przesłanie informacji z prośbą o ocenę satysfakcji wizyty.

Podstawa przetwarzania:
– Państwa dobrowolnie wyrażona zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– DentisMED przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania pacjenta o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu.

Skutek niepodania danych:
– brak możliwości korzystania z usług
– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez DentisMED

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Przysługuje Państwu
– prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych  – art. 15 RODO.
– prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.
– prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora – art. 20 RODO.

Den-Med s.c. nie  przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

DentisMED dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:
– regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
– kontrolowanie dostępu do danych w ramach DentisMED.

Zapewniamy, że:

– nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

– nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom

– przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:
– telefonicznie pod nr 519050500
– za pośrednictwem e-maila: dentismed@dentismed.pl,
– korespondencyjnie na adres siedziby DentisMED.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 12

 

Informacja  o  wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności  polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej, jaką jest klinika stomatologiczna DentisMED wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • stosowaniu  urządzeń  wytwarzających  promieniowanie  jonizujące

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na :

  • uruchomienie i  stosowanie aparatów rtg
  • uruchomienie pracowni rtg

Na  podstawie  art.  17  ust.  1  ustawy  Prawo  atomowe w celu  dostosowania  sposobu  oceny zagrożenia  do  jego  spodziewanego  poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni  do  kategorii B narażenia. Ocena  narażenia pracowników  prowadzona  jest na podstawie systematycznych   pomiarów   dawek   środowiskowych w  sposób  pozwalający  stwierdzić  prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W  przeciągu  ostatnich  12  miesięcy  nie  stwierdzono  przekroczenia  dawek granicznych  określonych dla pracowników. Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w pracowni podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności                         w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik   jednostki   organizacyjnej   zapewnia   wykonywanie  działalności  związanej                               z narażeniem  zgodnie  z  zasadą  optymalizacji,  wymagającą,  żeby –przy  rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych  oraz  aktualnego  stanu  wiedzy technicznej –liczba  narażonych  pracowników  i  osób  z  ogółu  ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na  podstawie  powyższych  informacji  stwierdza  się, że  działalność  w  minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W  związku  z  wykonywaniem  wyżej  opisanej  działalności  do  środowiska  nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

Kontakt

ul. Jana Kazimierza 12

01-248 Warszawa

519 050 500

dentismed@dentismed.pl

pon-pt 8.00-20.00